V júni 2023 boli zahájené stavebné práce súvisiace s vybudovaním ďalšej časti cyklotrasy napojenej na Dunajskú cyklistickú cestu európskeho významu, ktorá je súčasťou kontinentálnej cyklotrasy EuroVelo 6.

Výstavba koordinovaná Regionálnym združením Váh-Dunaj-Ipeľ je súčasťou cezhraničného projektu  „Bicyklovanie a jazdectvo“ (Bike and Horse riding, SKHU/1902/1.1/080), implementovaného v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko (viac informácií o programe na www.skhu.eu), so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Projekt, ktorý mal byť pôvodne ukončený v marci 2023, bol v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov a inflácie predĺžený, jeho plánované aktivity však budú podľa aktuálneho plánu finalizované v decembri 2023.

Cezhraničný projekt realizovaný v spolupráci s organizáciou Magyar Vár Alapítvány podnieti hospodársky rozvoj pohraničného regiónu, výrazne zlepší jeho dostupnosť a prispeje k zvýšeniu turistickej atraktivity adresovaného územia.