Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ sa v spolupráci s organizáciou Magyar Vár Alapítvány zapojilo do realizácie cezhraničného projektu  „Bicyklovanie a jazdectvo“ (Bike and Horse riding, SKHU/1902/1.1/080), implementovaného v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko (viac informácií o programe na www.skhu.eu), so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Realizácia projektu bola oficiálne zahájená 1. apríla 2021, jeho dokončenie sa očakáva v marci 2023.

Cieľ rozvojovej iniciatívy spočíva v podpore ekonomického a spoločenského rozvoja prepojením cieľovej oblasti s trasami EuroVelo6 a EuroHorse prostredníctvom vybudovania ďalšieho, 18 kilometrového úseku cyklotrasy, vedúceho od Kravian nad Dunajom až po Štúrovo na slovenskej strane, a jazdeckej trasy dĺžky 39 km medzi mestami Pomáz a Ostrihom v Maďarsku. Obe trasy budú vybavené informačnými tabuľami, ktoré uľahčia orientáciu v pohraničnom regióne pre miestnych i prichádzajúcich cyklistov a jazdcov. Okrem toho bude renovovaná stajňa na začiatku jazdeckej trasy – na budove dôjde k výmene okien a dverí, k zabezpečeniu zateplenia, ako aj k realizácii ďalších prác v jej interiéri. Na maďarskej strane taktiež dôjde v záujme umožnenia organizácie jazdeckých podujatí bez ohľadu na ročné obdobie k zakúpeniu 30 x 50 metrového stanu s hliníkovými oporami.

Vybudovanie ďalšej pasáže týchto trás podnieti rozmach cestovného ruchu v oblasti, posilňovanie jej konkurencieschopnosti, ako aj ekonomický rozvoj. Projekt sa bude zameriavať okrem aj na popularizáciu turistických chodníkov a lokalít prírodného dedičstva v okolí, či cyklistiky a jazdectva ako možných foriem aktívneho trávenia voľného času. Zvýšená návštevnosť regiónu by mala v konečnom dôsledku pozitívny dopad aj na miestne malé a stredné podniky, prítomnosť cyklistov a jazdcov totiž stimuluje zvýšenie využívania miestnych produktov a služieb. Oprava ciest a vyznačenie trás prispeje k frekventovanejšiemu využívaniu bicyklov a koní ako dopravných prostriedkov, čoho výsledkom bude v neposlednom rade značná redukcia znečistenia ovzdušia v oblasti.

Projektová časť Regionálneho združenia Váh-Dunaj-Ipeľ je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja čiastkou 1 470 967,50 eur.