Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ

Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.

O NÁS

Euroregión Váh – Dunaj – Ipeľ vznikol podpísaním Zmluvy o spolupráci 3. Júla 1999 v obci Nészmély v Maďarsku. Podpísali ju zástupcovia samospráv žúp Komárom- Esztergom a Pest a prednosta Krajského úradu v Nitre v pevnom presvedčení, že upevnenie a rozšírenie obojstrannej spolupráci nitrianskeho regiónu s župami Komárom-Esztergom a Pest je predpokladom pre obojstranne prospešný ekonomický, sociálny i kultúrny rozvoj dotknutých území. Reprezentantom euroregiónu na Slovensku je Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ (RVDI).

Na zabezpečenie svojho účelu chce RVDI sústreďovať know-how a finančné prostriedky z členských príspevkov, domácich a zahraničných zdrojov a pomocou nich napĺňať hlavné zámery združenia a to v rámci Euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ spolupracovať na:

 • zvýšení príťažlivosti regiónu
 • zosúladení rozvoja v oblasti hospodárstva a cudzineckého ruchu
 • rozvíjaní vzťahov v oblasti školstva a vedy
 • zosúladení územného rozvoja
 • spolupráci v oblasti ochrany prírody, životného prostredia a vodných zdrojov, odvrátenia živelných pohrôm
 • zosúladení rozvoja dopravy
 • spolupráci v humanitárnej a sociálnej oblasti
 • zachovaní spoločného kultúrneho dedičstva
 • úspešná účasť vo finančných programoch spoločenstva EU
 • vytvorení podmienok výmeny informácií a zabezpečení ich toku
 • vypracovaní návrhov, odporúčaní a koordinácií spoločných projektov a programov

KONTAKT

Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ
Ďatelinová 315,
946 39 Iža
Predseda predsedníctva: Ing. István Domin
Telefónne čislo: +421 918 466 833
E-mail: euroregion.vdi@gmail.com
Facebook: FB.com/euroregionVDI/