Határon átnyúló környezettudatos kezdeményezés

Az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg a „Stops by the Danube – Duna-parti megállók” (SKHU/WETA/1901/1.1/211) elnevezésű projekt részeként Lábatlanon és környékén, illetve a nyitrai kerületben a kisebb hulladéklerakatok felszámolása.

A kezdeményezés célja, hogy növelje a lakosság környezettudatosságát, miközben mintegy 300 km2-nyi szakaszt tisztítanak meg különböző önkéntesek segítségével.

A projekt továbbá térség vonzerejének fokozása révén a turizmus, az ökoturizmus és a helyi turisztikai infrastruktúra fejlesztésére összpontosít. A projekt révén a partnerek szeretnének hozzájárulni a határokon átnyúló térség környezeti, társadalmi és gazdasági integrációjának fokozásához és a dunai régió környezetvédelmi tevékenységéinek összehangolásához.

Szemétszedés felvidéken és azon is túl

A Vág-Duna-Ipoly Regionális Társulás, valamint Lábatlan Város Önkormányzata az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 49 996,94 eurónyi társfinanszírozásával valósítja meg közös projektjét, a „Stops by the Danube – Duna-parti megállók” (SKHU/WETA/1901/1.1/211) elnevezésűt, melynek célja a lakosság környezettudatosságának növelése, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek kezdeményezése.

A régió magas szintű látogatottsága ellenére a hulladékgyűjtés nem megoldott a Duna partján, illetve a határ közelében. A tevékenység ezért magába foglalja a kisebb hulladéklerakatok felszámolását a szennyezett határ menti területeken 3 km-re a Duna folyótól, különböző korú önkéntesek segítségével (maximum 6 főből álló individuális csoportok). A szemétszedésbe április 24-én az alábbi határmenti községek csatlakoznak: Lábatlan, Komáromfüss, Kolozsnéma, Nagykeszi, Csallóközaranyos, Komárom, Izsa, Pat, Dunaradvány, Dunamocs, Karva, Muzsla, Ebed, Párkány és Helemba. A rendezvény részeként a partnerek terveinek megfelelően 3000 ha terület kerül megtisztításra.

Sikeres volt a szemétszedés a nyitrai kerületben

A Vág-Duna-Ipoly Regionális Társulás a magyarországi Lábatlan várossal együttműködve az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 49 996,94 eurónyi társfinanszírozásával valósította meg a „Stops by the Danube – Duna-parti megállók” (SKHU/WETA/1901/1.1/211) elnevezésű projektet.

Lábatlan városa és a VDI régió a szlovák-magyar határ közelében fekszik. Az idegenforgalom és a természeti értékek védelme fontos szerepet játszik mindkét partner életében, akik elkötelezettek a fenntartható fejlődés és az ökoturizmus iránt – támogatják a természeti értékeken nyugvó öko- és sportturizmust.

Ennek szellemében valósult meg a Vág-Duna-Ipoly Regionális Társulás szervezésében április 24-én a „Tisztítsuk meg a folyó mentét” című rendezvény.  A cél a kisebb hulladéklerakatok felszámolása volt a határ menti területeken, 3 km-re a Duna folyójától, Csicsótól egészen Helembáig. A mintegy 300 km2-nyi szakasz megtisztításában különböző önkéntesek (pl. iskolák, egyesületek) vettek részt. Csatlakoztak többek között a csallóközaranyosi vadász- és halász társaság tagjai, a komáromi 2. számú Jókai Mór cserkészcsoport tagjai, a dunamocsi Harmónia Szabadidő Klub tagjai, és nem utolsó sorban az izsai Döme Károly Alapiskola és Óvoda pedagógusai és diákjai is. A nap folyamán összesen közel 30 tonna szemetet, később pedig az önkormányzatoknak több építkezési törmelékből álló lerakatot és gépjárműabroncsot is sikerült összegyűjteniük.

Közös hátáron átnyúló siker

Az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg a „Stops by the Danube – Duna-parti megállók” (SKHU/WETA/1901/1.1/211) elnevezésű projekt, mely keretében a szlovákiai Vág-Duna-Ipoly Regionális Társulás, valamint a magyarországi Lábatlan Város Önkormányzata fogott össze.

Lábatlan városa és a Vág-Duna-Ipoly régió a szlovák-magyar határ közelében fekszik. Az idegenforgalom és a természeti értékek védelme fontos szerepet játszik mindkét partner életében, akik elkötelezettek a fenntartható fejlődés és az ökoturizmus iránt – támogatják a természeti értékeken nyugvó öko- és sportturizmust.

Együttműködésük ideális módon egyesíti egyéni készségeiket és képességeiket a célterület vonzerejének növelése érdekében, ezáltal lehetővé téve mindkét fél számára az olyan fejlesztések elérését, amelyek mind a települések, a szlovák és magyar lakosok, mind pedig a szélesebb nyilvánosság számára előnyösek.

A projekt keretén belül Lábatlan Város Önkormányzata mosdókkal és zuhanyzókkal ellátott szaniterkonténert állított fel a lábatlani vízitúra táborhelyén.  A beruházás turisztikai és környezetvédelmi célokat egyaránt szolgál.

A Vág-Duna-Ipoly Regionális Társulás szervezésében pedig április 24-én a „Tisztítsuk meg a folyó mentét” akció került megrendezésre.  A cél a kisebb hulladéklerakatok felszámolása volt a határ menti területeken, 3 km-re a Duna folyójától, Csicsótól egészen Helembáig. A mintegy 300 km2-nyi szakaszon az önkénteseknek közel 30 tonna szemetet, később pedig az önkormányzatoknak több építkezési törmelékből álló lerakatot és gépjárműabroncsot is sikerült összegyűjteniük.